Услуги

h
  • Ресторанот има капацитет од 300 седишта и тераса од 100 седишта погоден за Свадби и друг вид на прослави
  • Имаме 3 сали за Семинари со капацитет од 70, 40 и 30 седишта, погодни за деловни состаноци и меѓународни конгреси
h


Скорешни коментари

    Scroll Up